Wpływ Unii Europejskiej na rozwój przemysłu spożywczego w Polsce

www.partnerstwo-synapsis.pl

Polski przemysł spożywczy uległ znacznym przeobrażeniom, w wyniku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Po tym wydarzeniu, polscy przedsiębiorcy będący producentami produktów spożywczych, odnotowali wyraźny wzrost przychodów.

Produkowane w Polsce produkty spożywcze, należące między innymi do sektorów mięsnego, warzywnego i owocowego, mleczarskiego, czy również napojów bezalkoholowych i alkoholowych, zaczęły być coraz bardziej doceniane również poza granicami kraju. Zaczęły być one eksportowane za granicę w coraz większych ilościach, ponieważ członkostwo dostarczyło przedsiębiorcom nowych możliwości i rynków zbytu, a rynki zagraniczne zdecydowały się na podjęcie długoletniej współpracy z polskimi producentami żywności.

Dzięki członkostwu w Unii Europejskiej, polscy producenci mają dużo prostsze zadanie w kwestii dotarcia do zagranicznych kontrahentów. Dzięki płynności granic, produkty mogą być przewożone na terenach krajów członkowskich, bez dokonywania zbędnych formalności.

Śmiało więc można dojść do wniosku, że przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, pozytywnie wpłynęło na rozwój polskiego przemysłu spożywczego.

Back To Top