Wieża Babel

bhp zabrze

Zdaje się, że trudno byłoby w ogóle zliczyć wszystkie języki (w tym również ich odmiany), którymi posługujemy się na ziemi. Są kraje, na przykład w Afryce, na terenie których żyje kilkanaście różnych społeczności plemiennych, a każda z nich posiada swoją własną mowę. Współcześnie, w erze globalizacji, ludzie z pasją uczą się obcych języków.

Nie ma chyba jednak na świecie człowieka, który znałby je wszystkie. Każdy język ma swoją specyfikę. Żeby ją poznać, trzeba się naprawdę sporo napracować.

Nie zrobi się też tego w kilka miesięcy. Tak naprawdę języka człowiek uczy się całe życie, bo ten ciągle się zmienia i trzeba być na bieżąco ze wszystkimi zmianami. Na szczęście, od wieków jest tak, że istnieje przynajmniej jeden język uniwersalny, który zna sporo ludzi na całym świecie.

Obecnie jest nim język angielski, a wcześniej tę funkcję spełniamy na przykład francuski czy też łacina. Jak już sygnalizowaliśmy, język jest tworem żywym, którego struktura cały czas się zmienia. Niektóre narody bardzo dbają o swoją mowę.

Najlepszym przykładem są tutaj Francuzi, którzy posiadają specjalne ministerstwo do spraw języka. W Polsce podchodzimy do tego bardziej liberalnie, a odpowiedzialna za wszystkie zmiany komisja bardzo często wprowadza poprawki do słowników. Brak komunikacji pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi często wynikał właśnie z różnic językowych.

Z tego powodu wybuchały liczne konflikty, zarówno na płaszczyźnie jednostka-jednostka, jak też w relacji państwo-państwo. Świat to jedna wielka Wieża Babel.

Back To Top