Waga tłumaczeń w kulturze

www.johnattardmontalto.com

Jedną z wielkich przyjemności jakie możemy sobie sprawić jest korzystanie z rozmaitych dóbr kultury. Mamy do wyboru książki, filmy czy seriale krajowe, ale również wiele zagranicznych. W przypadku tych ostatnich ogromne znaczenie mają rzetelne tłumaczenia, które pozwalają szerokim rzeszom odbiorców na „konsumowanie” zagranicznej kultury. Z punktu widzenia samych tłumaczy praca z takimi treściami jest zazwyczaj bardzo przyjemna.

Zazwyczaj nie ma tam bowiem mocno skomplikowanego słownictwa, a główny nacisk kładzie się na naturalność języka – tak aby przekład brzmiał odpowiednio w uchu polskiego odbiorcy. Obecnie skala tłumaczeń dóbr kultury na obce języki jest bardzo duża na całym świecie. W ten właśnie sposób zachodzi wspaniałe zjawisko wymiany kulturalnej, w ramach której ludzie z różnych krańców świata mogą się cieszyć zagranicznym kinem czy literaturą. Jeśli chodzi o filmy, to najczęściej na języki obce tłumaczy się produkcje amerykańskie, które podbijają serca widzów na wszystkich kontynentach.

Choć najlepsze produkcje z innych państw także mogą liczyć na zainteresowanie, co jest dobrą wiadomością także dla polskich autorów. Tłumacz, który zajmuje się przekładem literatury pięknej – zarówno prozy jak i poezji – musi poniekąd wcielić się w duszę artysty. Bardzo ważne jest bowiem, by przy dokładnym tłumaczeniu oddającym treść dzieła zachować jak najwięcej jego walorów. Czasami niektóre z nich są oddane idealnie wyłącznie w pierwotnym języku, stąd musimy liczyć się z tym, że większość przekładów będzie mniej lub bardziej odarta z esencji.

Back To Top