Strony internetowe – jak je budować żeby były dostępne dla wszystkich?

www.uniquerockfestival.pl

Na dzień dzisiejszy dostęp do WWW jest możliwy dla wszystkich, bez względu na to, czy użytkownik jest osobą w pełni czy niepełnosprawną.

Niezależnie od rodzaju niepełnosprawności, sieć World Wide Web służy przesyłaniu, jak również pozyskiwaniu informacji oraz interakcji ze społeczeństwem, przez co niezmiernie ważne jest, aby umożliwić dostęp do sieci osobom niepełnosprawnym, często ograniczonym ruchowo.

Tim Berners-Lee czyli twórca pierwszej strony internetowej, twierdzi, iż „potęga Internetu polega na jego uniwersalności.

Dostępność dla wszystkich, bez względu na niepełnosprawność jest jej głównym aspektem”.

Wiele krajów wymaga od autorów witryn stosowania ułatwień dostępu.

Międzynarodowa ustalenia w ramach „Inicjatywy dostępności do sieci” W3 Consortium czyli Web Accessibility Initiative doprowadziły do wystosowania pewnych prostych wytycznych, które autorzy treści internetowych, jak również twórcy oprogramowania mogą wykorzystywać, aby umożliwić „surfowanie” po sieci osobom niepełnosprawnym.

Back To Top