Programy graficzne

Pojęcie programów graficznych przewija się wokół nas praktycznie ciągle. Słyszymy, że prezentowane zdjęcia zostały wyretuszowane, widzimy stałe banery i plakaty reklamowe, które dzięki pracy grafików komputerowych, zostały nie tylko ciekawie zaprojektowane, ale także i pięknie wykonane.

To wszystko dzieje się za pomocą i przy pomocy, programów służących do wykonywania grafiki komputerowej. Programy graficzne, to tak naprawdę bardzo użytkowe produkty, programy, które wykorzystywane są do tworzenia, a także i modyfikacji graficznych plików.

Oczywiście spotykamy się z nazwami programów bardziej lub też mniej popularnych, wykorzystywanych na większą lub na mniejszą skalę, jednakże powinniśmy posiąść świadomość ich podziału, podziału, który powoduje ich zakwalifikowanie do odpowiedniej z grup. Poszczególne programy, usystematyzowane ze względu na określone możliwości modyfikacji, umożliwiają działania w obrębie grafiki rastrowej lub też wektorowej, dwu lub też trójwymiarowej.

Back To Top