Pożądane cechy tłumacza

Pożądane cechy tłumacza

30 kwietnia 2018 Wyłącz przez Antonina

Dobry tłumacz powinien przede wszystkim doskonale znać obcy język. Im większy jest jego naturalny zasób słów, tym jego praca będzie łatwiejsza i efektywniejsza.

Jako naturalny zasób słów rozumiemy znajomość języka w zakresie nie wymagającym stosowania słowników czy notatek. Oczywiście nie ma takiego tłumacza, który znałby każde sformułowanie i termin, zwłaszcza jeśli mają się one odnosić do konkretnej branży bądź dziedziny naukowej.

W konkretnych sytuacjach musi on sięgać po jakieś pomoce, co jest łatwiejsze w przypadku tłumaczeń tekstu pisanego. Jeśli zadaniem tłumacza jest przekładać wypowiedzi mówione najeżone specjalistycznymi terminami, to musi on posiadać odrębne przygotowanie właśnie w tej dziedzinie.

Zwykle bowiem nie ma on możliwości weryfikowania znaczenia poszczególnych terminów – musi je po prostu znać. Stąd biura tłumaczeń kładą spory nacisk na to, aby zatrudniać fachowców z orientacją w terminach z różnych dziedzin.

Ewentualnie inwestują dodatkowe środki w kursy i szkolenia, które mają zapoznać z nimi tłumaczy. Na tym rzecz jasna nie kończą się cechy dobrego translatora.

Powinien on być człowiekiem skrupulatnym, uważnym, przywiązującym sporą wagę do szczegółów. Jedynie wówczas będzie w stanie efektywnie tłumaczyć wypowiedzi zawierające nierzadko pojedyncze sformułowania, ale o kluczowym znaczeniu z puntu widzenia sensu całego wywodu.

Sprawność tłumaczącego jest bardzo ważna szczególnie w przypadku przekładów ustnych, gdzie sporą rolę odgrywa presja czasu oraz odbiorców.