Pożądane cechy tłumacza

www.fratiminoricalabria.org

Dobry tłumacz powinien przede wszystkim doskonale znać obcy język. Im większy jest jego naturalny zasób słów, tym jego praca będzie łatwiejsza i efektywniejsza.

Jako naturalny zasób słów rozumiemy znajomość języka w zakresie nie wymagającym stosowania słowników czy notatek. Oczywiście nie ma takiego tłumacza, który znałby każde sformułowanie i termin, zwłaszcza jeśli mają się one odnosić do konkretnej branży bądź dziedziny naukowej.

W konkretnych sytuacjach musi on sięgać po jakieś pomoce, co jest łatwiejsze w przypadku tłumaczeń tekstu pisanego. Jeśli zadaniem tłumacza jest przekładać wypowiedzi mówione najeżone specjalistycznymi terminami, to musi on posiadać odrębne przygotowanie właśnie w tej dziedzinie.

Zwykle bowiem nie ma on możliwości weryfikowania znaczenia poszczególnych terminów – musi je po prostu znać. Stąd biura tłumaczeń kładą spory nacisk na to, aby zatrudniać fachowców z orientacją w terminach z różnych dziedzin.

Ewentualnie inwestują dodatkowe środki w kursy i szkolenia, które mają zapoznać z nimi tłumaczy. Na tym rzecz jasna nie kończą się cechy dobrego translatora.

Powinien on być człowiekiem skrupulatnym, uważnym, przywiązującym sporą wagę do szczegółów. Jedynie wówczas będzie w stanie efektywnie tłumaczyć wypowiedzi zawierające nierzadko pojedyncze sformułowania, ale o kluczowym znaczeniu z puntu widzenia sensu całego wywodu.

Sprawność tłumaczącego jest bardzo ważna szczególnie w przypadku przekładów ustnych, gdzie sporą rolę odgrywa presja czasu oraz odbiorców.

Back To Top