Dostępność wiedzy a tłumaczenia

Dostępność wiedzy a tłumaczenia

19 kwietnia 2018 Wyłącz przez Antonina
czyszczenie kostki brukowej

Funkcjonowanie ludzkości opiera się między innymi na przepływie informacji. Mają one różny charakter. Czasami są to konkretne komunikaty odnoszące się do określonych zjawisk i sytuacji.

Takich jest najwięcej i docierają do nas codziennie. Są wśród nich te, których nie rozumiemy tak po prostu – ponieważ są formułowane w obcych językach, muszą zostać przetłumaczone. Czasami da się to zrobić na własną rękę za pomocą tłumaczy online, jednak bywa, że dokładność i precyzja tłumaczenia wymuszą skorzystanie z usług tłumacza.

Z punktu widzenia nauki i przekazywania usystematyzowanej wiedzy tłumaczenia również są bardzo ważne. Wiele podręczników używanych na studiach wyższych na wielu kierunkach powstało poza granicami naszego kraju. Napisano je w obcych językach i wydano w ojczyźnie autora.

Jeśli dana pozycja została doceniona przez naukowy świat, to naturalną konsekwencją takiego stanu rzeczy są przekłady na języki obce. I tak rodzimi studenci chłoną wiedzę z książek napisanych przez Niemców, Brytyjczyków czy Amerykanów. Kto zajmuje się tłumaczeniem specjalistycznych książek na język polski? Oczywiście robią to tłumacze, ale czy przypadkowi? Otóż dobre biura tłumaczeń starają się mieć w swoich zespołach ludzi, którzy posiadają wyjątkową orientację w konkretnych dziedzinach.

Tym samym nadają się idealnie, aby tłumaczyć prace naukowe, gdzie terminów bardzo specjalistycznych i hermetycznych znaczeniowo jest cała masa. Bez udziału tych ludzi nasza wiedza byłaby znacznie uboższa. Stąd apelujemy, aby ich doceniać i zwracać uwagę na nazwiska autorów przekładów.