Czym jest język?

Język można zdefiniować na wiele różnych sposobów i nie ma chyba jednej uniwersalnie dobrej i wyczerpującej definicji języka. W najprostszych słowach można go opisać jako system wypowiedzi, który został ukształtowany społecznie i używany jest do komunikowania się z innymi ludźmi. Postarajmy się jednak powiedzieć nieco więcej na ten temat. Każdy język ma swoją gramatykę i słownik.

Pierwsza kategoria zmienia się raczej rzadko i można powiedzieć, że jest jego szkieletem. Słownik natomiast stale się powiększa i modyfikuje. Niektóre wyrazy z czasem przestają być używane i stają się archaizmami. Na ich miejsce dochodzą nowe, które pochodzą albo z innych języków albo też powstają z neologizmów, które na stałe wchodzą do codziennej mowy.

W Polsce funkcjonuje Komisja Języka Polskiego, która zatwierdza wszystkie zmiany. W ostatnich dekadach jest ich coraz więcej, co jest pokłosiem wzmagania się procesów globalizacyjnych. Ma na to wpływ również postęp technologiczny. Nowe wynalazki muszą przecież mieć jakieś nazwy, które odpowiednio by je definiowały.

W miarę upływu lat zmienia się również gramatyka, chociaż następuje to zdecydowanie wolniej, niż w przypadku rozrastania się słownika. Tak jest przynajmniej w naszym kraju, co nie do końca się wszystkim podoba. Można przecież powiedzieć, że wielokrotnie popełniane błędy językowe wywołują te zmiany. Ludzie zaczynają mówić niepoprawnie, a Komisja zatwierdza niektóre z tych błędnych zasad.

Zdaje się, że w ten sposób języka staje się coraz bardziej prymitywny.

Back To Top